Wil jij graag bewoner worden van VillaVip?

Ben je op zoek naar een échte gezellige thuis? Als bewoner van een VillaVip woning woon je samen met 9 andere volwassenen met een beperking. Ontdek hoe het leven verloopt in een VillaVip!

Neem nu contact op

Heb je interesse om in een van onze VillaVip huizen te komen wonen? Ontdek onderstaand onze huidige open plaatsen:

Geen open plaats gevonden in jouw regio? Vragen en/ of aanmeldingen kunnen ook steeds bij VillaVip Vlaanderen via het contactformulier (duid dan enkel de gewenste provincie aan), daarna neemt één van de zorgcoaches spoedig contact.

Wat is VillaVip?

Een VillaVip is een hedendaagse, fijne en kleinschalige woning waar 10 volwassenen met een beperking aanpalend inwonen bij een zorgkoppel. Het zorgkoppel is, samen met een klein team van medewerkers, verantwoordelijk voor de organisatie van de VillaVip en het verstrekken van persoonlijke zorg en ondersteuning aan de bewoners.

Wie zijn onze bewoners?

Bewoners in een VillaVip zijn volwassenen met een beperking die niet zelfstandig kunnen of willen wonen en daarbij nood hebben aan 24-uurs nabijheid of ondersteuning in een veilige en vertrouwde omgeving. 

Het kan hierbij gaan over mensen met een zekere zelfstandigheid en tegelijk de nood aan stimulans en nabijheid, tot mensen die nood hebben aan intensievere ondersteuning.

's Nachts is er steeds oproepbare permanentie voorzien door het zorgkoppel - of een andere medewerker bij afwezigheid van het zorgkoppel. Binnen een VillaVip is het mogelijk om in geval van nood uiteraard de nodige nachtondersteuning te bieden, maar geen planmatige permanente ondersteuning gedurende de nacht.

Het is belangrijk dat de bewoners kunnen samenwonen en samenleven met andere mensen met een breed scala aan type beperking. Bewoners van VillaVip leven in groep samen en moeten dit groepsleven ook kunnen toelaten.

Veilig, Inclusief en Participatief

Bewoners van VillaVip zijn echte VIP’s, maar VillaVip staat daarnaast ook voor Veilig, Inclusief en Participatief wonen. De bewoners verdienen een gezellige thuis, waar ze midden in de samenleving kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven binnen een veilig en warm nest.

Gezien de kleinschaligheid van een VillaVip woning kan geen ondersteuning geboden worden aan mensen met ernstige gedragsproblemen zoals zware agressie of verslavingen.

 

Dagbesteding op maat

Binnen VillaVip wordt maximaal gefocust op de talenten en mogelijkheden van iedere bewoner om een kwaliteitsvol leven te kunnen bieden. Kwaliteit van leven betekent voor iedereen iets anders. Concreet houdt dit in dat iedere bewoner een andere daginvulling kan krijgen, op maat van zijn/ haar eigen interesses en keuzes én in overleg met het netwerk.

Bewoners worden zoveel mogelijk betrokken bij het dagdagelijkse leven: samen boodschappen doen, samen koken, samen in de tuin werken, …

Ze krijgen ook maximale kansen om zich te kunnen integreren in de maatschappij: dit kan door deelname aan vrije tijdsactiviteiten in de buurt, maar ook begeleid werk kan een mooi voorbeeld van inclusie zijn. 

 

Ouders aan het woord

  • “Er komt een moment dat wij de zorg voor Laura helaas niet meer kunnen dragen. Dan wil ik dat Laura in een warm nest terechtkomt, omringd door lieve mensen, een plek waar het net zoals bij ons thuis is.

    Voor Laura is het belangrijk dat ze vertrouwde gezichten rond zich heeft en dat ze de vrijheid krijgt om dingen op haar eigen ritme te doen, dat ze zichzelf kan zijn. Eigenlijk net als thuis. De klik met Angelique en Bart was er vanaf het eerste moment, hun visie als zorgkoppel sluit sterk aan bij die van ons.

    We gaan voor wederzijdse openheid en duidelijke communicatie, ook in het geval er bepaalde bezorgdheden zouden opduiken. Het contact met hen voelt heel vertrouwd aan, net alsof zij een uitbreiding zijn van onze gezinssituatie. Hier vallen alle puzzelstukjes in elkaar."

    ANNE HUYLEBROECK, MAMA VAN LAURA BALL (BEWONER VILLAVIP ZELE)

Wat is nodig om in een VillaVip te kunnen wonen?

De zorg en ondersteuning in een VillaVip betalen bewoners via hun Persoonsvolgend Budget (PVB), toegekend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Wie dit PVB (nog) niet heeft en toch af en toe eens wil komen logeren in een VillaVip, kan hiervoor beroep doen op Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH).

Naast de zorgkost dient ook een woon- en leefkost betaald te worden. Deze laatste omvat o.a. de huur, water-gas-elektriciteit, voeding, was & strijk, verzorgingsproducten, … Woon- en leefkosten betalen bewoners vanuit hun eigen FOD-inkomen (inkomensvervangende tegemoetkoming en/ of integratietegemoetkoming).

Hoe kan je je aanmelden bij VillaVip?

Wil je graag meer informatie over het leven in een VillaVip? Dan kan je ofwel contact opnemen met de overkoepelende organisatie VillaVip Vlaanderen of met één van onze zorgkoppels.

VillaVip Vlaanderen kan je bereiken via info@villavip.be of 056 31 44 98. Onze zorgcoaches Marijke, Liesbeth en Marieke nemen graag verder contact met je op om je beter te leren kennen en met jou te bekijken welke VillaVip woning nog een plaatsje vrij heeft. Onze zorgcoaches kunnen ook bekijken wat de mogelijkheden naar de toekomst zijn, als je op dit moment nog geen dringende vraag hebt.

Hoe heb je VillaVip leren kennen?
Welke volgende stap(pen) wil je graag ondernemen?
Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden.