Wil jij graag bewoner worden van VillaVip?

Ben je op zoek naar een échte gezellige thuis? Als bewoner van een VillaVip woning woon je samen met 9 andere volwassenen met een beperking. Ontdek hoe het leven verloopt in een VillaVip!

Neem nu contact op

Wat is VillaVip?

Een VillaVip is een hedendaagse, fijne en kleinschalige woning waar 10 volwassenen met een beperking aanpalend inwonen bij een zorgkoppel. Het zorgkoppel is verantwoordelijk voor de organisatie van de VillaVip en het verstrekken van persoonlijke zorg en ondersteuning aan de bewoners.

Wie zijn onze bewoners?

De bewoners in een VillaVip zijn volwassenen met een beperking die nood hebben aan 24/24 ondersteuning. De grootste groep zijn mensen met een verstandelijke beperking en daarnaast wonen ook mensen met een fysieke beperking, met een autismespectrumstoornis of een zintuiglijke beperking in een VillaVip.

Het kan hierbij gaan over mensen die een zekere zelfstandigheid hebben maar wel nood hebben aan stimulans en nabijheid tot mensen die nood hebben aan intensievere ondersteuning op verschillende levensdomeinen.

's Nachts is er steeds oproepbare permanentie voorzien door het zorgkoppel - of een andere medewerker bij afwezigheid van het zorgkoppel. Binnen een VillaVip is het mogelijk om in geval van nood uiteraard de nodige nachtondersteuning te bieden, maar geen planmatige permanente ondersteuning gedurende de nacht.

Veilig, inclusief en participatief

De bewoners zijn echte VIP’s, maar onze naam staat ook voor Veilig, Inclusief en Participatief wonen. We willen onze bewoners een gezellige thuis aanbieden, waar ze midden in de samenleving kunnen deelnemen aan het leven van alledag binnen een veilig en warm nest.

Gezien de kleinschaligheid van een VillaVip woning kunnen we niet de nodige ondersteuning bieden aan mensen met ernstige gedragsproblemen zoals zware agressie of verslavingen.

 

Dagbesteding op maat

Binnen VillaVip focussen we ons maximaal op de talenten en mogelijkheden van iedere bewoner om deze een kwaliteitsvol leven te laten leiden. Kwaliteit van leven betekent voor iedereen iets anders. Concreet houdt dit in dat iedere bewoner een andere daginvulling kan krijgen, op maat van zijn/haar eigen interesses en keuzes én in overleg met het netwerk.

Bewoners worden zoveel mogelijk betrokken bij het dagdagelijkse leven: samen boodschappen doen, samen koken, samen in de tuin werken, …

Ze krijgen ook maximale kansen om zich te kunnen integreren in de maatschappij: dit kan door deelname aan vrije tijdsactiviteiten in de buurt, maar ook door bijvoorbeeld begeleid werk in de buurt. Een rol kunnen spelen in de maatschappij en iets kunnen betekenen voor iemand anders, geeft het zelfvertrouwen een boost!

 

Ouders aan het woord

 

 

  • “Er komt een moment dat wij de zorg voor Laura helaas niet meer kunnen dragen. Dan wil ik dat Laura in een warm nest terechtkomt, omringd door lieve mensen, een plek waar het net zoals bij ons thuis is.

    Voor Laura is het belangrijk dat ze vertrouwde gezichten rond zich heeft en dat ze de vrijheid krijgt om dingen op haar eigen ritme te doen, dat ze zichzelf kan zijn. Eigenlijk net als thuis. De klik met Angelique en Bart was er vanaf het eerste moment, hun visie als zorgkoppel sluit sterk aan bij die van ons.

    We gaan voor wederzijdse openheid en duidelijke communicatie, ook in het geval er bepaalde bezorgdheden zouden opduiken. Het contact met hen voelt heel vertrouwd aan, net alsof zij een uitbreiding zijn van onze gezinssituatie. Hier vallen alle puzzelstukjes in elkaar."

    ANNE HUYLEBROECK, MAMA VAN LAURA BALL (BEWONER VILLAVIP ZELE)

Wat is nodig om in een VillaVip te kunnen wonen?

De zorg en ondersteuning in een VillaVip, wordt bekostigd via het Persoonsvolgend Budget (PVB) dat mensen met een beperking kunnen aanvragen bij het VAPH.

Wie dit PVB (nog) niet heeft en toch af en toe eens wil komen logeren in een VillaVip, kan hiervoor beroep doen op Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH).

Naast de zorgkost, betaal je ook een woon- en leefkost. Deze woon- en leefkost dient voor het betalen van o.a. de huur, water-gas-elektriciteit, voeding, was en strijk, verzorgingsproducten, … Woon- en leefkosten moeten betaald worden vanuit het FOD-inkomen (inkomensvervangende tegemoetkoming en/ of integratietegemoetkoming) of een ander inkomen.

Hoe kan je je aanmelden bij VillaVip?

Wil je graag meer informatie over het leven in een VillaVip? Dan kan je ofwel contact opnemen met de overkoepelende organisatie VillaVip Vlaanderen of met één van onze zorgkoppels.

VillaVip Vlaanderen kan je bereiken via info@villavip.be of 056 31 44 98. Onze zorgcoaches Marijke, Liesbeth en Marieke nemen graag verder contact met je op om je beter te leren kennen en met jou te bekijken welke VillaVip woning nog een plaatsje vrij heeft. Onze zorgcoaches kunnen ook bekijken wat de mogelijkheden naar de toekomst zijn, als je op dit moment nog geen dringende vraag hebt.

Hoe bent u bij ons terecht gekomen?
Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden.